Shirin Ebadi får Nobels fredspris

Den iranska människorättsaktivisten och juristen Shirin Ebadi får Nobels fredspris.
Shirin Ebadi har i många år kämpat för mänskliga rättigheter och demokrati i Iran. För två år sedan fick hon ett annat pris, Raftopriset, för sina insatser. När priset på fredagen meddelades i Oslo sa man i motiveringen: - Det är med glädje Nobelpriskommitten ger priset till en kvinna som hör till den muslimska världen och som den världen kan vara stolt över.