Polisanmäld tjänstemans framtid utreds

Ska den polisanmälde tjänstemannen på Östersunds kommun få vara kvar inom kommunen? Det är en fråga som tjänstemannens fackliga företrädare Sture Näslund nu jobbar med.
Sture Näslund, som är ordförande för Ingenjörsförbundets sektion i Östersunds kommun, säger till Radio Jämtland att sådana här ärenden är ovanliga och därför har man liten erfarenhet av hur det ska hanteras. Alla handlingar har därför i dag skickats till Ingenjörsförbundets huvudkontor i Stockholm för bedömning.