Förhandling om Gäddedetullen inledd

Tullverket inledde igår MBL-förhandlingar om nedskärningarna inom verket, där ett av förslagen är att lägga ned tullstationen i Gäddede.
- Det är för tidigt att säga vad slutresultatet blir, säger Tullverkets generaldirektör Kjell Jansson till Radio Jämtland. I mitten av november beräknas förhandlingarna vara klara.