Vindkraftsutbyggnad i Offerdal

Boverket har beviljat elva miljoner i stöd till vindkraftsutbyggnad i Offerdal.
Satsningen gäller sju vindkraftverk som ska erbjudas till företag och föreningar som vill investera i vindkraft. Ett av kraftverken kommer att byggas av Offerdalsvind ekonomiska förening; en sammanslutning bland befolkningen i Offerdal.