Ingen etablering av Forex på landsbygden

Valutaväxlingsföretaget Forex kommer inte att ta över svensk kassaservice i vare sig Stugun eller Järpen eller någon annan mindre ort i länet.
Det säger företagets ägare Rolf Friberg till Radio Jämtland. Forex utesluter däremot inte att man någon gång i framtiden etablerar sig i till exempel Östersund. Posten och även dotterbolaget Svensk kassaservice ägs av staten och går med stor förlust. Statsrådet Ulrika Messing har tillsatt en utredning av behov och kostander. En lösning som diskuteras är att valutaväxlingsföretaget tar över Svensk kassaservice, men en sådan lösning skulle alltså inte omfatta glesbygden. Forex ägare Rolf Friberg ser samma lösning som postens regionala informationschef Birgit Karlsson. Det är brevbärare och lantbrevbärare som ska sköta kassaservicen på landsbygden. Forex är itne intressert: Rolf Friberg är mycket noga med att inte säga att man tänker köpa svensk kassaservie. Man vill sälja samma sorts tjänster, fast billigare och då behövs ju inte svensk kassaservice, fast det påstååndet ivll itne Rolf Friberg besvara: