Mini-ubåt används för att bärga DC-3:an

Den här veckan inleder Försvarsmakten försöken att bärga den DC-3:a ur svenska flygvapnet som sköts ner över Östersjön av sovjetiskt jaktflyg 1952.
Flygplanet har visat sig vara delvis sönderslaget och man bedömer att det finns risk att flygplanet bryts sönder vid själva lyftet. DC-3:an ska bärgas med hjälp av en så kallad mini-ubåt för en person, av samma modell som den som fanns med i Bondfilmen Ur dödlig synvinkel.