Resistenta bakterier finns i länet

Motståndskraftiga bakterier är ett allvarligt bekymmer för sjukvården.
Under senare tid har fem personer i länet konstaterats bära på MRSA-bakterien - en gul stafylokock som är motståndskraftig mot vanlig antibiotika och som orsakat problem inom sjukvården i Stockholm där den visat sig finnas i avloppssystemen på bland annat Karolinska sjukhuset. Det finns bara en medicin som biter på bakterierna. - Vi tror att vi har ganska bra kontroll på läget här i länet, men vi följer naturligtvis utvecklingen mycket noga, säger Inger Andersson von Rosen, smittskyddsläkare i länet till Radio Jämtland.