Öppnar för öppenhet inom EU

Nu ska den svenska offentlighetsprincipen få sin efterföljare inom EU och EUs regionkommitté.
Kommittén fattade nyligen ett beslut om att alla handlingar som upprättas eller kommer in till ska föras in i ett elektroniskt register så att allmänheten via nätet kan följa ärendena. Meningen är förstås också att allmänheten ska få tillgång till handlingarna. -Man närmar sig den svenska modellen, säger Jens Nilsson, kommunalråd i Östersund och aktiv i regionkomittén. Men ännu är man allt för försiktig även om inställningen till öppenhet och offentlighet har förändrats radikalt.