Flyget mellan Östersund och Umeå blir kvar

Flygtrafiken mellan Östersund och Umeå kommer att fortsätta som tidigare det meddelar flygbolaget Nordic Air Link.
Avtalet mellan flygbolaget och Rikstrafiken - en statlig instution som upphandlar olönsam trafik - är klart att skrivas under sedan parterna kommit överens. Trafiken fortsätter, med samma flygplan och samma antal avgångar, två per dag, precis som tidigare.