Fruktar att farliga barnsjukdomar kan få fäste

De senaste årens larmrapporter om biverkningar av barnvaccin, har lett till att allt fler föräldrar avstått från att vaccinera sina barn.
Om inte den trenden vänds så är risken stor att den fruktade barnsjukdomen mässling åter rotar sig i Sverige, varnar Smittskyddsinstitutet. För att vara på den säkra sidan bör 90 till 95 procent av alla barn vara vaccinerade. Här i länet ligger vi precis på gränsen, berättat Jan Håkansson, läkare och ordförande i Läkemedelskommittén i länet. - Det är ett trendbrott för tidigare år har vaccinfrekvensen minskat år efter år. Men de tio procenten barn som fortfarande är ovaccinerade utsätter sig för en stor risk om de åker till ett land där till exempel mässling är vanligt, säger Jan Håkansson. Under de tre senaste åren har nio barn i Europa dött efter att de insjuknat i mässling, enligt siffror från smittskyddsinstitutet. Men de senaste årens larmrapporter om biverkningar av barnvaccin, har lett till att allt fler småbarnsföräldrar har avstått från att vaccinera sina barn. Oron spred sig snabbt efter en engelsk rapport om att vaccinationen kunde ge barn autism. Det har därefter genomförts flera studier och ingen av dem har kunnat visa på en ökad risk för hjärnskador.