Kampanj ska locka till högskolestudier

Unga länsbor är näst sämst i landet på att välja att studera vidare efter gymnasiet.
För att råda bot på det satsar Mitthögskolan på en bred värvningskampanj. Nu närmast har högskolan bjudit in fler än 1500 gymnasister till öppet husdagar i slutet av månaden. Regeringen har som mål att 50 procent av befolkningen ska läsa vidare innen de fyllt 25 år, men i jämtlands län är det bara drygt 42 procent som gör det.