Två åtalas för plågsam transport av ren

En rentransport genom länet slutar nu i domstol.
Två personer som skulle köra renar till slakteriet i Hammerdal valde att trycka in långt fler djur än vad som är tillåtet i lastbilen och åtalas vid Östersunds tingsrätt. Dessutom har männen lastat i och ur renarna på ett sätt som gjort att vissa skadats. Vid köttbesiktning efter slakt har flera av renarna uppvisat blödningar under huden som följd av trauman.