Kommunen slipper stå för oljesanering

Saneringen av oljeutsläppet i Ås tar både tid och resurser.
I går började man jobbet med att spola ur avloppsledningarna och i reningsverket måste man den närmaste tiden återkommande suga upp ytbeläggningen som bildas av oljan. Men VA-chefen vid Krokoms kommun, Kenth Blom, säger att kommunen slipper stå för saneringskostnaderna. - Alla kostnader överförs på den som orsakat utsläppet och kommer som det ser ut att täckas av försäkringar, säger han till Radio Jämtland.