Orenat avlopp inget hot mot vattnet i Ås

Förorenat vatten rinner nu rakt ut i Storsjön efter den stor oljeläckan i Ås som slagit ut den biologiska delen av reningsprocessen i reningsverket i Ås.
Prover tas nu kontinuerligt för att undersöka påverkan på sjövattnet, men Kenth Blom VA-chef i Krokoms kommun, bedömer att sjön inte kommer att ta någon skada av utsläppet. Reningsverket i Ås renar vattnet genom kemisk och biologisk rening. Den kemiska reningen innebär att man försöker reducera fosforinnehållet i avloppsvattnet, för att undvika övergödning. Den biologiska reningen reducerar det organiska materialet med hjälp av mikroorganismer och det är alltså de här mikroorganismerna som tagit stryk av oljeutsläppet. Avloppsvatten går som vanligt genom reningsverket, men eftersom bara den kemiska reningen fungerar så minskar inte det organiska materialet i vattnet, utan detta åker rakt ut i Storsjön. Men Reidar Karlsson på länsstyrelsen hävdar att detta inte påverkar Åsbornas dricksvatten, trots att detta tas från Storsjön. - Dricksvattnet tas ur sjön uppströms utloppet från reningsverket så det här påverkar inte dricksvattenförsörjningen, säger Reidar Karlsson till Radio Jämtland.