Neddragningar väntar inom HMAB

Utredningsarbete pågår nu om framtiden för Härjedalens miljöbränsle, HMAB, i Sveg.
Klart är att det blir att kärvare för företaget att hitta avsättning för torvprodukterna och att det kommer att bli färre arbetstillfällen. Företagets framtid kommer att diskuteras vid ordinarie styrelsemöte i Uppsala i dag men enligt VD:n P-G Wandfeldt kommer inga avgörande beslut om framtiden att tas. - Det handlar om en ständig översyn av förutsättningarna att driva företaget vidare och i vilken form. Vi kommer att minska torvproduktionen och antalet entreprenörer kommer att halveras nästa år. Det är det enda som är klart så här långt, säger P-G Wandfeldt till Radio Jämtland.