Penningbrist orsak till slarv med vattenkoll

Brist på pengar tvingar kommunerna i länet att bortse från sin skyldighet att kontrollera dricksvattnet.
Flera kommuner i länet slarvar med kontrollen av dricksvattnet, enligt en enkät som Livsmedelsverket genomfört och som Radio Jämtland tidigare rapporterat. Härjedalen och Åre har inte ens lämnat någon rapport om sin tillsyn, vilket de är skyldiga att göra. Bräcke och Ragunda har gjort väldigt få inspektioner, och Krokoms kommun har inte gjort en enda egen inspektion, trots att man tagit in 33 000 kronor i tillsynsavgifter. Enligt Livsmedelsverket bör kommunerna också minst en gång om år, göra ett tillsynsbesök på varje anläggning/vattenverk. Här i länet är det bara Strömsund som över huvud taget gjort något besök. Av totalt drygt 140 vattenverk i länet, har det gjorts tillsynsbesök på 10 - alla i Strömsunds kommun. Enligt samstämmiga uppgifter från tjänstemän vid kommunernas miljö- och hälsoskyddskontor i länet är orsaken att resurserna i form av personal och pengar inte räcker för tillsynen.