Våld mot unga flickor ska kartläggas

Nu ska behovet av skydd och andra insatser för unga flickor i länet som riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld kartläggas.
Undersökningen görs genom enkäter till exempelvis studenthälsan vid högskolan, socialtjänsten och kvinnojourer runtom i länet. Initiativet till den landsomfattande kartläggningen som görs av länsstyrelsen togs av regeringen efter det så kallade hedersmordet på Fadimeh Sahindal för ett och ett halvt år sedan.