Kommuner fuskar med butikskontroller

Länets kommuner fuskar med att kontrollera företag som hanterar livsmedel. Och det kan leda till att fler drabbas av matförgiftning.
- Det här är inte bra. Jag ser två väsentliga effekter av det här. Det ena är att konsumenterna inte får det skydd de har rätt att kräva, och det andra är att företagen inte samma villkor för sitt arbete, det är helt enkelt inte likvärdig behandling, säger Bertil Norbelie generaldirektör på Livsmedelsverket. Krokoms kommun tillhör de som i stor utsträckning struntar i livsmedelskontrollerna. Trots att man enligt reglerna ska inspektera varenda anläggning som hanterar livsmedel så har Krokoms kommun bara kontrollerat var tionde. Samtidigt har man krävt företagen på nästan 170 000 för att sköta kontrollerna. Ragunda och Strömsund är i princip lika dåliga. Där har man bara tagit 0.1 prov per anläggning. Och fusket får konsekvenser berättar Bertil Norbelie. - Det kan leda till att folk blir sjuka helt enkelt, och väldigt ofta finns det elementära brister hos de företag vi kontrollerar, säger Norbelie.