Skogsbruket kan bli mer lönsamt

Virket i norra Sverige kan fraktas betydligt billigare och mer miljövänligt än vad som sker i dag.
Skogsbruket missar stora besparingsmöjligheter eftersom man samverkar för lite mellan företagen. Det hävdar forskningsinstitutet Skogsforsk i en ny rapport. Genom att samordna transporterna så att virkesbilarna inte behöver gå tomma skulle man kunna göra stora vinster, anser forskningsinstitutet. Ett förslag är att företagen ska bilda ett gemensamt bolag som endast arbetar med virkestransporterna.