Nytt projekt för att få friskare medarbetare

För att motverka ohälsan bland kvinnor som arbetar inom den offentliga sektorn har landstinget beviljats drygt en och en halv miljon kronor från EU.
Syftet med projektet är att med hjälp av kvinnornas egna berättelser hitta modeller och metoder för att motverka sjukskrivningarna bland de offentligt anställda. Totalt beräknas projektet kosta närmare 4 miljoner kronor.