Åtalsanmäler utsläpp av orenat vatten

Åre kommuns miljöchef Olof Wallgren förbereder en åtalsanmälan.
Den gäller utsläppet av orenat vatten från reningsverket i Järpen för en dryg månad sedan. Det var kommunens VA-entreprenör Vägverket Produktion Nord som avsiktligt släppte ut 800 kubikmeter orenat avloppsvatten i Indalsälven under en reparation. Men det är kommunstyrelsen och inte Vägverket som riskerar åtal eftersom kommunsstyrelsen är ytterst ansvarig för driften vatten och avlopp i kommunen.