Bilbältet kunde ha räddat många trafikdöda

Antalet trafikdödade i länet har ökat kraftigt hittills i år.
15 omkomna fram till september i år innebär mer än en fördubbling av dödsolyckorna jämfört med samma period förra året, det rapporterade Radio Jämtland om på fredagen. Nu uppmanar Vägverket till bättring när det gäller bilbältesanvändningen. Undersökningar, bland annat i grannlänet Västerbotten, visar exempelvis att så många som en tredjedel av barnen sitter obältade i bilarna. Vägverket bedömer att av runt 230 trafikdödade bilister i Jämtland och Västernorrland de senaste fem åren, skulle ett 50-tal ha överlevt om de använt bilbälte, enligt Vägverkets bedömning.