Sänkta hastigheter på länets vintervägar

Det blir sänkta hastigheter på många av länets vägar även i vinter.
Detta görs trots att försöken med vinterhastigheter är avslutade. Ingen särskild prövning har gjorts om sänkningarna kan förväntas ge några positiva effekter, därför blir det en provisorisk lösning kommande säsong. Det säger Lasse Ljungberg, som ansvarar för hastighetsfrågor på Vägverket Region Mitt, till Radio Jämtland.