Bönderna lämnar Arla

I södra Sverige har det blåst till strid om mjölkpriset... Mjölkbönder i Norrköpingstrakten hotar att lämna mjölkjätten Arla eftersom de sänkt avräkningspriset till bönderna med 16 öre per kilo trots att man höjt priset till butikerna.
I Falköping har bönderna startat ett eget mejeri efter att ha lämnat Arla och nu hotar flera att göra det samma. Arla betalar idag två och sjuttiofem per kilo mjölk efter sänkningen med 16 öre. Som jämförelse kan nämnas att Milko betalar idag mjölkleverantörer i länet 2:85 per kilo.