Arbetskraftsinvandring onödig enligt ny forskning

Arbetskraftsinvandring är sedan en tid återigen på tapeten, inte minst för att rekrytera personal till vård och omsorg i glesbygd, men nu säger forskare att det inte behövs.
- Vi skulle inte ha något behov av arbetskraftinvandring om vi kunde få de nya svenskarna, som redan bor här till våra arbetsplatser, säger Daniel Rauhut, forskare vid ITPS, Institutet för Tillväxtpolitiska Studier, i Östersund.