Minister lovar ansvarsförändring

Förändringar när det gäller vem som gör vad av stat, kommuner och landsting är på väg enligt samordningsminister Per Nuder.
Vem som ska göra vad innom den offentliga sektorn utreds nu av den så kallade Ansvarskommittén. De ska undersöka om det finns skäl att ändra gränsdragningen mellan staten, kommunerna och landstingen. - Otydligheten är den största bristen med nuvarande uppgiftsfördelning. Därför kommer det att bli förändringar, säger samordningsminister Per Nuder till Radio Jämtland. Han tror också att kritiken från kommuner och landsting om att regeringen detaljreglerar för mycket å inskränker den kommunala självstyrelsen, den har sin grund i den minskande kakan att fördela.