Fortsatt uppförsbacke för Åskorset

Det går fortsatt tungt för Krokoms planer på ett handelscentrum i Ås.
Kommunen har gjort en ny detaljplan för området, efter att den gamla avslagits. I den nya planen har ytorna för livsmedelshandel och annan detaljhandel har minskats kraftigt. Men nu säger Länstyrelsen nej även till den nya detaljplanen, med hänvisning till att handeln i hela regionen skulle påverkas negativt Tidigare har Östersunds kommunstyrelse sagt nej till planerna på handel i Åskorset.