Starka misstankar om mordbrand i Landön

Polis och åklagare säger nu att misstankarna stärkts om att branden i Landön natten mot i går var anlagd och man tror sig veta av vem.
Däremot bedöms det vara små möjligheter att den tekniska undersökningen ska kunna ge svar på vad som startade branden. Chefsåklagare Sune Andersson säger att branden natten mot i går fick ett mycket våldsamt förlopp. Men i övrigt är det mycket svårt att i efterhand spåra brandens orsak och förlopp, eftersom huset är totalt nerbrunnet. Mitt på dagen i går påträffades en man död i resterna av det nedbrunna huset. Det är ännu oklart när identifieringen av den omkomne kan vara klar. Kroppen ska föras till rättsläkarstationen i Umeå för obduktion.