Östersund lägger ner fler skolor

Fler skolor i Östersunds kommun kommer att läggas ner.
I dag presenteras kommunens nya skolutredning med förslag hur kommunen ska hantera att antalet elever blir så många färre de kommande åren. I utredningen har alla förskolor och skolor i kommunen kartlagts, och resultatet presenteras i dag för allmänheten. Beslut om fortsatta nedläggningar kommer att tas i januari nästa år. Tidigare har Östersunds kommun fått mycket kritik för att inte ha informerat och diskuterat med de berörda innan skolor lagts ner.