Ny skolstrategi välkomnas

Östersunds kommuns nya strategi när det gäller nedläggning av byskolor välkomnas av de berörda kommuninvånarna.
-Nu är det i alla fall en demokratisk tanke bakom det hela, säger Christian Nordin från Tandsbyn som sitter med i den referensgrupp som skolpolitikerna diskuterar med innan några beslut fattas. Tidigare har Östersunds kommun fått mycket kritik för att inte ha fört någon dialog med de berörda innan skolor lagts ner. Enligt en utredning som presenterades i dag kommer flera skolor att läggas ner inom kommunen p g a att antalet elever blir betydligt färre de kommande åren.