Föreslår både de- och centralisering

Utredningsförlaget om ekonomin i Bergs kommun förordar både centralisering och decentralisering! Centralisering i den meningen att nämderna ska skrotas och beslutsfattandet koncentreras till kommunstyrelsen.
Decentraliseringen skulle innebära att kommunen delas upp i tre delar med varsin kommundelschef. Men det senare tycker Kerstin Grubb, revisor i Bergs kommun, låter helt uppåt väggarna. Kerstin Grubb är centerpartist och bor i Hackås och skulle därmed tillhöra södra storsjöbygden om förslaget att dela upp kommunen i tre delar får genomslag. Hon tror inte alls på delningsförslaget men är mindre skeptisk till att skrota nämnderna och lägga allt under kommunstyrelsen.