länet/sverige

Hjärtsjukvården i länet dålig

Hjärtsjukvården vid Östersunds sjukhus har förbättrats något de senaste åren men ligger ändå i den allra nedersta delen av tabellen - i en jämförelse mellan sjukhusen i landet. Det visar Hjärt-Lungfondens senaste årsrapport som kom i dag. På en niogradig bedömningsskala hamnar hjärtsjukvården i Östersund på en trea.