Mp vill dela Berg i tre

Miljöpartiet i Bergs kommun är positivt till förslaget om en uppdelning av kommunen i tre verksamhetsområden med varsin kommundelschef.
Pietro Rödin, miljöpartiets gruppledare i kommunen säger att en uppdelning skulle vara bra för demokratin eftersom det skulle ge invånarna mer inflytande.