Konsult gjorde dåligt jobb i Värmland

Det konsultbolag som landstinget betalar dyra pengar för i det så kallade Karolinaprojektet, får nu ännu mer kritik.
I Värmlands läns landsting, där samma bolag genomförde en organisationsförändring, ökade sjukskrivningarna när projektet pågick. Förändringsarbetet var så tidskrävande att det blev svårt för SKTF:s medlemmar att hinna med det vanliga arbetet. - Utvärderingen av projektet är inte klar ännu, men för SKTFs medlemmar var det en jobbig period som ledde till sjukskrivningar och större frånvaro, säger Barbro Åström, SKTF Värmland. En konsult från samma bolag ska nu ge råd och stöd för 20 000 kronor om dagen, när Jämtlands läns landsting genomför sin organisationsförändring i Karolinaprojektet. Men att vänta in utvärderingen från Värmland saknar betydelse. - Det här är ett helt annat projekt och det här företaget är välrennomerat, säger Jonas Törngren, projektkoordinator vid Landstinget. Någon fara för större frånvaro under förändringsarbetet, vilket SKTF i Värmland upplevde tror Jonas Törngren inte att det är här i länet. - Landstinget i Jämtlands län har budgeterat 2 miljoner kronor för vikarier och utbildningskostnader under projektet, säger han till Radio Jämtland.