Kraftcentrum hjälper arbetslösa

Strömsunds kommun har i dag beviljats 2,5 miljoner kronor från regeringen.
Pengarna är en delfinansiering av projektet Kraftcentrum som ska drivas under tre år av kommunen, länsstyrelsen, försäkringskassan, arbetsförmedlingen och Samhall. Målet med projektet är att genom olika former av rehabilitering, praktik och lärande underlätta för långtidsarbetslösa och långtidssjukskrivna att komma tillbaka ut i arbete.