Usel arbetsmiljö i demensboende

Det är allvarliga brister i både den fysiska och psykiska arbetsmiljön på gruppboendet Blåvingen i Sveg.
Hittills i år har hela 72 tillbud av olika slag rapporterats vid gruppboendet. I flera fall har det handlat om skador som riskerar att ge anställda bestående men. Trots flera påpekanden från arbetsmiljöinspektionen har inte kommunen agerat och nu hotar Arbetsmiljöinspektionen med böter (vite) om det inte görs något åt situationen.