sverige

Konkurrensen om skogsråvaran hårdnar

Om skogsråvaran ska räcka till alla användare så måste den användas effektivare. Det säger forskaren Lars Wilhelmsson som leder virkesprogrammet på Skogforsk. Nya användare som värmeverk och drivmedelstillverkare innebär att konkurrensen om råvaran hårdnar. Om 10 år kan mycket ha ändrats.

Sågade trävaror kommer att öka i andel, säger Lars Wilhelmsson. Och det beror på att man i hela Europa kommer att använda mycket trä inom byggnadsindustrin.

Det nya är annars att skogsråvaran alltmer används i energiproduktionen. Kvistar och stubbar kan eldas utan att det påverkar övriga verksamheter, men längre fram kommer säkert också hela träd att användas av energiproducenterna

Och det här betyder förstås skärpt konkurrens när det gäller skogsråvaran.

Och om efterfrågan på tryckta media som tidningar fortsätter att minska kan det betyda problem för en del av den traditionella industrin.

Skogsråvaran kommer att räcka till för alla producenter med konkurrenskraft, tror Lars Wilhelmsson men det gäller att utnyttja den effektivare

Stig Edfast

stig.edfast@sr.se