Olagliga hyggen upptäckta via satellit

Övervakning med satellit har nu lett till att två skogsägare i Östjämtland har polisanmälts för brott mot skogsvårdslagen.
De båda misstänks ha avverkat skog utan att anmäla det i förväg, som skogsvårdslagen kräver. Det är Skogsvårdsstyrelsens nya giv - där man jämför satellitbilder från olika år, som lett till att de oanmälda avverkningarna upptäckts.