Distriktsläkare skrev ut olämplig medicin

En läkare vid en hälsocentral i norra delen av länet skrev ut medicin till en kvinna som en längre tid haft led- och muskelvärk.
Kvinnan tvingades en kort tid senare söka läkarvård akut. Hon hade missuppfattat ordinationen och kraftigt överdoserat medicinen, enligt Lex Maria anmälan till Socialstyrelsen. Av anmälan framgår att kvinnan fått en olämplig medicin som dessutom var farlig i kombination med annan medicin som kvinnan tog.