Landstingsdirektören skattar i Värmland

Jämtlands landstingsdirektör får lön från Jämtlands läns landsting, men skatten - den går till Värmland.
Landstingsdirektör Charlotte Wäreborn Schultz är skriven i Karlstad och betalar alltså skatt i Värmland, men hennes lön på 70 000 kronor i månaden - den står landstinget i Jämtland för. För att Wäreborn Schultz ska slippa att betala skatt i Jämtland så måste hon flyga till sitt hem i Värmland, och det gör hon med SAS. Hon har ett årskort på SAS som även det betalas av landstinget i Jämtland, en kostnad på 134 000 kronor för det billigaste kortet. Charlotte Wärenorn Schultz flyttar med andra ord pengar från Jämtland till Värmland. Pengar som landstinget i Jämtland, med sin redan ansträngda ekonomi, skulle behöva. Radio Jämtland sökte under gårdagen, utan framgång, landstingsdirektör Charlotte Wäreborn Schultz för en kommentar.