Fp vill ha sjukskrivningskommitté

Landstinget bör inrätta en sjukskrivningskommitté som ska skapa gemensamma riktlinjer för sjukskrivning i hela länet, alltså lika villkor både för patienter och för läkare som sjukskriver. Det tycker folkpartiet i en motion till landstinget.
Kommittén bör bestå av läkare, arbetsterapeuter, socionomer, sjukgymnaster och psykologer, skriver man vidare. En anledning är att partiet menar att 100 procent sjukskrivning måste motsvaras av 100 procent nedsatt arbetsförmåga.