Krokom behåller IVPA

Krokoms kommun ska behålla IVPA, vård i väntan på ambulans, som utförs av kommunens räddningstjänst, för Hotagen och Rönnöfors i minst ett år framåt.
Det väntas Kommunstyrelsen besluta nästa vecka. Protesterna mot att kommunen sa upp avtalet med landstinget var många och upprörda. Tryggheten för kommuninnevånarna skulle försämras drastiskt, befarade man. Men nu fortsätter man alltså med utryckning för räddningstjänsten trots att landstinget inte betalar för kommunens insats.