Avverkade utan tillstånd

Flera skogsfastigheter i trakten kring Hammarstrand har avverkats utan miljötillstånd och nu har Skogsvårdsstyrelsen gjort en polisanmälan. Det har också dragits en skogsväg över en myr i området, som kan ha skadat den ekologiska balansen.