Länet

Friskolevinster kan gå utomlands

Friskolorna i Östersund har inte lika många lärare per elev som kommunens skolor har - det är en av förklaringarna till att friskolorna får pengar över och kan dela ut vinster till sina aktieägare. Vinster som ibland går till stora utländska investmentbolag.

Friskolorna har inte lika många lärare per elev som kommunens skolor har och det är alltså en orsak till att friskolorna kan drivas billigare än de kommunala.

Alla skolor får samma bidrag från staten per elev, och kan man då ha färre lärare så blir det förstås litet pengar över där.

Hur som helst så får friskolorna ofta vinst - en vinst som de kan dela ut till sina ägare om de vill.

Friggaskolans lokala ägare i Östersund har tillsammans fått aktieutdelning på 1,2 miljoner kronor de senaste åren.

Böle byskola ägs av ett kooperativ och där går vinsten tillbaka till verksamheten.

John Bauer, Prolympia och Vittra är svårare att få grepp om, de ägs av stora företag som i sin tur ägs av andra företag.

Prolympias ägs till exempel av en koncern som gick med 172 miljoner i vinst ifjol - alla de pengarna kommer förstås inte från skattebetalarna i Östersund, men en liten del kan göra det.

John Bauer ägs av danska koncernen Education Invest. Att utländska investerare satsar pengar i svenska friskolor är inte så konstigt. Sverige är nämligen ett av de få länder där det går lätt att plocka ut pengar från skattefinansierade skolor. Det visar en kartläggning som skolverket har gjort. Det är helt förbjudet i exempelvis Finland och Nederländerna óch i länder som Storbritannien, USA och Australien finns det visserligen många vinstdrivande privatskolor - men de får inga bidrag från staten.