Farliga kemikalier hanteras fel

Många företag i länet har undermåliga kunskaper vad gäller hanteringen av farliga kemikalier.
Det visar en undersökning som arbetsmiljöinspektionen gjort. Av 43 arbetsplatser fick över 20 kritik när det gäller kunskapen om hur farliga kemikalier ska hanteras. Många företag slarvar också med att ha tydliga instruktioner om hur man beter sig när det skett en olycka.