Östersunds kommun

Förlängt uppdrag för kommunchefen

Kommundirektören i Östersund, Bengt Marsh, kommer att fortsätta på sin befattning i kommunen fram till sommaren 2013. Det beslutade kommunstyrelsen i Östersund på tisdagen.

Bengt Marsh nuvarande förordnande löper ut sista maj nästa år, men han har av kommunledningen ombetts och själv accepterat att fortsätta fram till utgången av maj 2013.

- Alla var eniga om att det är värdefullt för kontinuiteten i kommunens ledning och behålla kommunchefen över nästa års val, säger kommunstyrelsens ordförande Jens Nilsson, (S).