Jämtlands län/ Västernorrlands län

Ytterligare anklagelser mot SCA

För fjärde gången på kort tid anklagas skogsbolaget SCA i vår region för att ha avverkat skyddsvärd skog. Det aktuella fallet är vid Lill-Gravberget i Ånge kommun där Naturskyddsföreningen hittat ett stort antal rödlistade arter.

SCA gör dock en annan bedömning och ska nu göra en egen inventering för att ta reda på om något fel har begåtts.

I början av september anklagade Naturskyddsföreningen skogsbolaget för bristande miljöhänsyn vid bland annat avverkningsplatser i Hotagen och Strömsund.

Skogsbolaget hävdar att man följt miljöcertifieringen FSC:s regler.