Strömsunds kommun / Krokoms kommun

Vill ha sänkt arbetsgivaravgift - pilotprojekt ska lösa gränshindren

Politiker i Strömsund och Krokoms kommuner vill tillsammans med angränsande norska kommuner att regeringen på försök ska införa sänkt arbetsgivaravgift i kommundelarna Frostviken och Hotagen.

Det är ett av förslagen som man lämnat till regeringen i hopp om att genomföra ett pilotprojekt i området. Kommunerna vill att regeringen medverkar till att lösa de gränshinder som idag finns mellan Sverige och Norge och det här skulle vara en åtgärd för att utveckla orterna.

Förutom förslaget med sänkta arbetsgivaravgifter vill man även ha hjälp att satsa på fler bostäder och få en förbättrad täckning när det gäller bredband och telefoni.

Det är det så kallade Mittskandinaviska regionprojektet som lämnat anhållandet till regeringen.