Fritt vårdval billigare än befarat

Det fria vårdvalet har inte blivit fullt så dyrt som de nordligaste landstingen i landet befarat.
Det rapporterar P4-programmet Efter Tolv. Reformen infördes den första januari i år i hela landet och innebär att patienter som fått remiss och satts upp på väntelista för operation kan söka sig till en annan vårdinrättning med kortare köer. Men som Radio Jämtland berättade tidigare i veckan har Jämtlands landsting avsatt 12 miljononer, mest av Norrlandstingen, för det fria vårdvalet. Enligt sjukhusdirektör Kjell Jönsson skulle samma operationer - om man haft möjlighet att göra dem inom länet, bara kostat åtta miljoner.