Östersund

Palmcrantzskolan töms i nytt gymnasieförslag

Gymnasieskolorna i Östersund tömmer Palmcrantzskolans lokaler och flyttar ihop i en gymnasieby i centrala stan, där lokaler byggs om och till för 189 miljoner kronor - om länets gymnasieförbund får som det vill.

Det är innebörden av ett förslag till hur en framtida gymnasieby skulle se ut i Östersunds centrum, som presenterades på torsdagen.

Läroboken heter det aktuella kvarteret, bredvid rådhuset i Östersund.

Ambitionen är att samla gymnasieutbildningarna på ett ställe istället för som fördelat mellan Wargentinsskolan i centrala stan och Palmcrantzskolan vid Körfältet.